Pracownia projektowa została założona w 1994 roku. Siedziba firmy znajduje się w Rydułtowach przy ul. O.A. Kordeckiego 43.

Od początku działalności świadczymy usługi związane z planowaniem inwestycji, obsługą formalno-prawną, projektowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia wykonaliśmy kilkaset projektów, począwszy od budynków gospodarczych, poprzez budynki mieszkalne, usługowe, biurowe, produkcyjne po obiekty kultu religijnego i inne. Zdecydowaną większość inwestycji obsługiwaliśmy w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przygotowując również inwestycję do zgłoszenia zakończenia robót lub oddania jej do użytkowania. Przez ten długi już czas istnienia zaufały nam osoby fizyczne, firmy prywatne, spółki prawa handlowego, instytucje itp. To one pozwoliły, abyśmy mogli dotrwać do dnia dzisiejszego w dobrej kondycji. Nie silimy się więc na przedstawianie naszych referencji. Zapraszamy do naszego biura.

Posiadamy profesjonalne zaplecze sprzętowe i autoryzowane, specjalistyczne oprogramowania do projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, pozwalające na realizację pełnej dokumentacji projektowej. W zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji współpracujemy z doświadczonymi branżystami. Nie zapominamy również o inwestorach szukających porady i projektów z zakresu ochrony środowiska oraz obsługi geodezyjnej.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, począwszy od analizy potrzeb inwestora, obsługę formalno-prawną, etapu projektowania po nadzór nad realizacją inwestycji, aż do jej zakończenia. Naszym głównym założeniem projektowym jest sprostanie wymaganiom klientów, łącząc ich założenia z naszym doświadczeniem. Z uwagi na specyfikę naszego regionu, większość naszych budynków posiada zabezpieczenia konstrukcji przed wpływem eksploatacji górniczej, co skutkuje obniżeniem kosztów przy zakupie projektu gotowego, realizowanego na terenie górniczym. Z tego też powodu większość budynków wykonanych w naszej pracowni, posiada pomieszczenie z kotłem na opał stały.

Dojazd do naszego biura wytycza hałda kopalni „Rydułtowy-Anna” o wdzięcznej nazwie „Szarlota”. Jest to najwyższy stożek w Europie usypany przez człowieka, widoczny w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. To u jej podnóża tworzymy teraźniejszość i przyszłość, czerpiąc radość z wykonywanej pracy oraz satysfakcji Inwestora. Jeszcze raz zapraszamy do naszego biura, aby się o tym przekonać i związać się z nami na czas trwania Państwa inwestycji.