Stefan Sładek

Założyciel firmy „Prostef” (1994) i współzałożyciel firmy
„BS projekt” (2013),
Kierownik zespołu, kierownik budowy, inspektor nadzoru,
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i kierowania robotami budowlanymi.

mgr inż. arch. Barbara Hajduk
Architekt, kierownik budowy, inspektor nadzoru,
W zespole od 1999,
Absolwentka Wydziału Architektury na kierunku Architektura
i Urbanistyka,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 1986,
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

mgr inż. arch. Grzegorz Kluczniok
Projektant,
W zespole od 2007,
Absolwent Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w zakresie specjalności Budowlano – Architektonicznej,
Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów
w Rybniku, 2008,
Absolwent Wydziału Architektury na kierunku Architektura
i Urbanistyka ,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2011,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
mgr inż. Dorota Misztal
Projektant,
W zespole od 2009,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w zakresie specjalności Budowlano – Architektonicznej,
Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów
w Rybniku, 2010,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Budownictwo Ekologiczne,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2012,
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.