Stefan Sładek

Założyciel firmy „Prostef” (1994) i współzałożyciel firmy
„BS projekt” (2013),
Kierownik zespołu, kierownik budowy, inspektor nadzoru,
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i kierowania robotami budowlanymi.

mgr inż. Barbara Brząkalik
Współzałożycielka firmy „BS projekt”, konstruktor,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Projektowanie Konstrukcyjne Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich,
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego w Gliwicach, 1996,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Komputerowe Wspomaganie Projektowania Architektonicznego
i Konstrukcyjnego, Renowacja Konstrukcji Budowlanych,
Politechnika Opolska, 2003,
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.

mgr inż. arch. Barbara Hajduk
Architekt, kierownik budowy, inspektor nadzoru,
W zespole od 1999,
Absolwentka Wydziału Architektury na kierunku Architektura
i Urbanistyka,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 1986,
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

inż. Roman Folta
Konstruktor,
W zespole od 2008,
Absolwent Wydziału Budownictwa na kierunku
Budownictwo Przemysłowe,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 1968,
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności architektonicznej.

mgr inż. arch. Grzegorz Kluczniok
Asystent projektanta,
W zespole od 2007,
Absolwent Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w zakresie specjalności Budowlano – Architektonicznej,
Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów
w Rybniku, 2008,
Absolwent Wydziału Architektury na kierunku Architektura
i Urbanistyka ,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2011.

mgr inż. Anna Cieślik
Asystent projektanta,
W zespole od 2007,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w zakresie specjalności Budowlano – Architektonicznej,
Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów
w Rybniku, 2008,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Budownictwo Ekologiczne,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2011.
mgr inż. Dorota Misztal
Asystent projektanta,
W zespole od 2009,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w zakresie specjalności Budowlano – Architektonicznej,
Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów
w Rybniku, 2010,
Absolwentka Wydziału Budownictwa na kierunku Budownictwo
w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Budownictwo Ekologiczne,
Politechnika Śląska w Gliwicach, 2012.